• บริษัท ไทม์เดคโคคอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • บริษัท ควอลิตี้เฟรทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์โลจิสติกส์ จำกัด

 • บริษัท ไทยทังกาลอยด์คัตติ้งทูล จำกัด

 • บริษัท ไดโค โชไค จำกัด

 • บริษัท คอมเมอร์เชียล อินเทลลิเจนซ์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด

 • บริษัท ซิสเต็ม แอ๊คเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • บริษัท อาแมนด้า จำกัด

 • บริษัท วันชวนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • บริษัท ซึงามิ จำกัด

 • บริษัท ยูนิตี้คอมเมอร์เชียล จำกัด

 • บริษัท อิวาชิตะอินสทรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท ควอลิตี้เฟรทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • บริษัท แอคเซสทรานสปอร์ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • บริษัท เครสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท อาเน็ก เอส พี เอ เรพริเซนเททีฟ ออฟฟิต จำกัด

 • บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ ฮังกริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • บริษัท ซี.เมลเซอร์สแอนด์โก (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท ศารายา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  บริษัท คอร์เว็ตเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท ดิสคัฟเวอรรี่เฟิร์มบิสซิเนสคอนซัลติ้ง จำกัด

 • บริษัท มาโปสคาบูชิกิ จำกัด

 • บริษัท เอ็นพีวี จำกัด

 • กรุงไทยประกันชีวิต

 

 • อันลิมิเต็ด เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

 • เจ๊บเซ่น แอนด์ เจสเซ่น กรุ๊ป

 • บริษัท เจดีโอเรียนท์ จำกัด

 • บริษัท เครสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท สยามไอนัย จำกัด

 • บริษัท ดิสคัฟเวอรี่เฟิร์มบิสซิเนสคอนซัลติ้ง จำกัด

 • บริษัท ลิเน็กซ์พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท เพนแทงเกิลโปรโมชั่นน จำกัด

 • บริษัท โอทีซีไดเฮ็น (ไทยแลนด์) จำกัด

 • บริษัท บียอนด์ลิฟวิ่ง จำกัด

 • บริษัท คอร์เวค (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท จาร์เค็น จำกัด

 • ศารายา เอ็มเอฟวี (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท แอ๊คแซสทรานสปอร์ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • บริษัท อวอร์ดเฟรทเซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

 • บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท ดิจิต กลอบอล ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท ยันมาร์เอเชีย (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • บริษัท อาร์ดีเอส ซิสเต็มส์ จำกัด

 • บริษัท ดีเอ็มจี เอเชียแปซิฟิก จำกัด

 • บริษัท หาญโปรดักส์ จำกัด

 • บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด

 • โซเด็กซ์โฮ เฮ็ลธ์แคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท ซินโพ แอนนิมอลนูทริชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

 • บริษัท อาร์โกเวลเทค จำกัด

 • บริษัท เฮ็ชที อเวนิว จำกัด


Copyright © 2007 . All Right Reserved

อาคารสรชัย - 23 ซอยสุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 
โทรศัพท์ : 0 2714 2300-4, 084 111 2936  แฟกซ์ : 0 2714 2311  Email :
sale@sorachai-building.com
www.sorachai-building.com
Design and Maintained by boy cheng design and idea co.,ltd.