ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย
พื้นที่ว่างขนาด : ไม่มี

High Zone

Low Zone

Car Park

Ground Floor
 
 

เลือกส่วนของอาคารที่ต้องการดูแผนผัง  ::  ชั้นล่าง | ลานจอดรถ | ชั้น 11-21 | ชั้น 22-32


Copyright © 2007 . All Right Reserved

อาคารสรชัย - 23 ซอยสุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 
โทรศัพท์ : 0 2714 2300-4  แฟกซ์ : 0 2714 2311  Email :
sale@sorachai-building.com
www.sorachai-building.com
Design and Maintained by boy cheng design and idea co.,ltd.